Sara Grandi

Sara erbjuder följande:

Compassion Fokuserad Terapi
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
Mindfullness och meditation

Har avtal med Region Skåne

Sara är leg.psykolog och utbildad i PDT och KBT. Hon har arbetat många år med föräldraskap inom mödra och barnhälsovården. Hon har också arbetet med psykoterapi i såväl psykiatrin som på vårdcentraler.

Sara erbjuder terapi enligt KBT med inslag av Compassion Fokuserad Terapi (CFT) samt mindfulnessmetoder. I terapin med compassion inriktning ligger fokus på att utveckla ett mer stödjande förhållningssätt till sig själv. Metoden är verksam när man har tendens att kritisera sig själv, pressa sig för hårt, ställa för höga krav på sig själv eller om man har mycket grubbel och orostankar. CFT har visat sig minska symtom vid depression, ångest och stress liksom vid utmattningsrelaterade besvär. I behandlingen får du bl.a lära dig övningar i mindfulness och självmedkänsla som redskap för att öka känslor av lugn och trygghet samt förmågan att möta och ta hand om rädslor och svåra känslor. Sara har mailadress kontakt@saragrandi.seLämna en kommentar