Mia Brange

Mia erbjuder följande:

PDT – Psykodynamiskt orienterat samtal

Mia Brange är leg sjuksköterska och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Hon har mångårig klinisk erfarenhet genom sitt arbete inom vuxenpsykiatrin i Skåne och god kunskap om att möta människors skiftande svårigheter att hantera livets olika skeenden. Under åren har intresset för kvinnors anknytning till sitt barn under graviditet, födelse och tiden därefter fördjupats.

Mia Brange erbjuder psykodynamisk psykoterapi, både under längre och kortare tid samt krishantering.Du når henne på mia.brange@hotmail.com