Eva Nyström

Eva erbjuder följande:

PDT – Psykodynamiskt orienterat samtal

Erbjuder utbildningsterapi

Eva Nyström är legitimerad psykolog och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning samt med påbyggnad i kognitiv beteendeterapi. Hon har som ambition att arbeta integrativt utifrån patientens behov.

Eva har arbetat inom barn- och ungdomshabilitering under drygt ett decennium och har kunskap om de dilemman man kan ställas inför om man har ett funktionshinder eller är anhörig till någon med funktionshinder. Sedan 2009 är Eva verksam som psykolog inom BUP Blekinge både som terapeut och utredare.

Eva har erfarenhet av psykologutredningar – även neuropsykologiska utredningar – av barn och ungdomar. Syftet med utredningen är att det ska vara en kort terapeutisk intervention där klienten själv (familj, barn och ungdom) aktivt medverkar och att även personlighetstest kan ingå beroende på frågor som ställs.

Eva har arbetat privat som psykoterapeut sedan 2007. Hon har avtal för PDT.Du når henne via eva.ny@hotmail.com