Charlie Yeh

Charlie erbjuder följande:

Gestaltterapi
Mindfullness och meditation

Coachning

Charlie Yeh arbetar för tillfället inte med att ta ärenden på Institutet. Du kan emellertid se hans profil nedan då han förhoppningsvis kan bli aktiv längre fram.

Jag är utbildad i Gestaltterapi samt Coach och har jobbat med klienter i samtal sedan mer än 10 år. Som civilingenjör har jag skaffat mig erfarenhet från arbetslivet inom industrin och dess frågeställningar. Jag arbetar både kortsiktigt med specifika problem och med långsiktig utveckling.

Livsfrågor kan vara svåra att möta och bearbeta men ofta utvecklande. Genom att bearbeta problem kan du också få mer energi över till annat. Målsättningen med en terapi kan formuleras olika men i grunden handlar det om att må bättre.
Några frågor jag möter i terapisamtalen:

  • Vem är jag och vad vill jag
  • Ambivalens och motstridiga val
  • Frågor om att inte duga
  • Frågor kring skuld och skam
  • Svårigheter med känslor som ilska, rädsla sorg och glädje
  • Relationsproblematik och frågor som: Hur är man i kontakt, Vad är kärlek i praktiken.
  • Arbetsrelaterade frågor och problem

Andra för mig viktiga intresseområden som har bäring i terapin är zenmeditation samt andliga och existentiella frågeställningar.

Du är välkommen att ta kontakt med Charlie Yeh via yeh.gestalt@gmail.com