Bertil Gyllensten

Bertil erbjuder följande:

Gestaltterapi
Mindfullness och meditation
PDT – Psykodynamiskt orienterat samtal

Coachning
Erbjuder utbildningsterapi
Handledning
Ledarskapsutveckling
Verksamhetsutveckling

Bertil Gyllensten har varit verksamhetschef för Institutet för Psykoterapi Skåne AB 1985-2015. Han är nu VD. I grunden har han en psykolog- och psykoterapeut-utbildning på psykodynamisk grund.

Zen, midfullness och gestaltterapi

Sedan 1980-talet har han varit intresserad av Zen-meditation och Mindfulness. Han utbildade senare sig också till Gestaltpsykoterapeut och till instruktör i Mindfulness-baserad kognitiv terapi, MBCT.

Kroppsorienterade perspektiv

Under många år har han arbetat med att utveckla ett kroppsorienterat psykoterapeutiskt perspektiv som komplement till samtalet.

Flera böcker …

Bertil är medförfattare till böckerna ”En värld är varje människa”, ”Lysa med eget ljus” och ”Det terapeutiska mötet”.  En  bok om kroppsorienterad psykoterapi är också utgiven. ”Kroppen i psykoterapi”

Pionjärarbete inom offentlig vård

Bertil började arbeta 1971 och då inom den offentliga vården. Under 15 år arbetade han med tonåringar, vuxna och deras familjer i såväl miljöterapi som öppenvård. Under åren 1976 till 1985 var han med och byggde upp Region Skånes öppenvårdssatsning inom psykiatrin. Detta genom pionjärprojektet i Landskrona.

Startade Institutet för psykoterapi

1979 startade han tillsammans med kollegor Institutet för psykoterapi. Sedan 1985 arbetar han helt privat och har under åren arbetat med psykoterapi med inriktning på integrationen mellan metoder och teorier som ser människan som en helhet av tankar, känslor och erfarenheter. Att dessa är en del av vår fysiska kropp har också påverkat hans intresse för kroppsykoterapi med inriktning på andningens betydelse för såväl frigörelse som välbefinnande.

Företags-, chefs- och arbetslagsutveckling

Under 10 år på 1990-talet arbetade han också med företags-, chefs- och arbetslagsutveckling på ett företag, på Ideon i Lund. En del av detta arbete handlade om kvalitetsutveckling. Under de åren skapade han som ansvarig för forskning och utveckling tillsammans med några andra kvalitetssystemet ”Tjänstekvalitet2000”.Du når honom via bertil@ifpt.se eller kontaktformuläret.