LOV psykoterapi KBT-kort och PDT

Hur arbetar man med mig inom LOV psykoterapi ?

Högkostnadsskydd och frikort gäller.

När du kommer till din terapeut första gången så får du först fylla i den enkät som Region Skåne behöver för att utvärdera alla de behandlingar som utförs inom LOV psykoterapi. Dina svar blir ett bidrag till att utveckla kvaliten i satsningen.

Tillsammans gör ni en behandlingsplan

Därefter kommer ni tillsammans göra en behandlingsplan för att på bästa sätt ska kunna använda de behandlingstillfällen du fått.

Den planen innehåller vad ni tillsammans  ska fokusera på under era träffar, hur ni ska arbeta tillsammans, vad du kan göra hemma och vad ni ska ha för mål med kontakten.

Uppföljning och utvärdering efter tre månader

Efter att ni avslutat era samtal kommer du efter tre månader att få göra en uppföljning och utvärdering av hur du mår och hur din kontakt med oss har fungerat.

Psykoterapeuter

Vi har inte längre möjlighet att ta emot nya remisser då vi valt att avsluta vårt avtal som nu löper ut i kommande årsskifte.