Stöd för personalfrågor

Vår kompetens förstärker den lilla personalavdelningen där behovet av specialistkunnande finns, men inte behovet att anställa. Vi har den erfarenhet som krävs för att kunna stödja dig i din personalhantering.

Tillsammans hittar vi lösningar på känsliga frågor

När det gäller dig som ansvarar för många personalfrågor i ett mindre företag, men som inte vill dra in utomstående i kanske känsliga frågeställningar, kan vi bistå med att vara bollplank.

Du beskriver känsliga frågor. Vi bidrar utifrån vår erfarenhet som är omfattande då det gäller mänskliga dilemman och bekymmer. Tillsammans finner vi lösningar som du sedan kan ta med dig hem för implementation i den aktuella frågan.

Anlita oss vid speciella tillfällen eller abonnera

Se oss som en unik kunskaps- och erfarenhetsbank som står till ditt förfogande. Du kan anlita oss vid specifika tillfällen eller ha ett abonnemang med möjlighet till snabba svar även på obekväma tider.

Tillsammans med dig skräddarsyr vi ett paket som passar dig och företaget. Vi ger dig stöd i personalhanteringen när du behöver det som mest.

Under fliken ”För företag” kan du läsa mer om vad vi kan bidra med.

Välkommen att höra av dig!

Bertil Gyllensten  svarar gärna på dina frågor.  bertil@ifpt.se