För företag

När är det dags för ett företag att söka professionell hjälp?

Se några exempel här nedan.

Trots olika försök att lösa problem med t ex kommunikation och missbruk så kvarstår de:

 • Medarbetare presterar mindre än vad de brukar göra och med lägre kvalitet.
 • Kommunikationen och samarbetet inom arbetsgruppen fungerar dåligt – olösta konflikter sopas under mattan. Subgrupper intrigerar mot varandra.
 • Kommunikationen mellan chefer och anställda är dålig –
  Vi mot dem mentalitet.
 • Kunderna klagar – kunderna får inte sina problem lösta och bollas hit och dit.
 • Medarbetare kanske missbrukar.

Några vägar till utveckling är terapeutiska samtal och coachning:

 • Individuella terapeutiska samtal
 • Arbetshandledning/coachning individuellt eller i grupp
 • Coachning för ledare

Vi arbetar bland annat med kartläggning och konstruktiva förhållningssätt:

 • Kartläggning av individuella och gruppers psykologiska profiler och resurser genom test.
 • Fokus på den aktuella situationen – baserat på föreliggande fakta här och nu
 • Att få hjälp med att uppmärksamma mönster som hindrar i mötet med andra människor
 • Att lära konstruktiva förhållningssätt och tydligare kommunikation som är mindre energikrävande.
 • Insatser som befrämjar känslan av sammanhang
 • Hjälp med att skapa nya hållbara visioner, mål och processer.

Vi har den kompetens och erfarenhet som behövs för att att komma vidare. Välkommen att kontakta oss!