FAQ om terapi

Svar på vanliga frågor om psykoterapi:

Hur mycket kostar det att gå i terapi?

Individual- och parsamtal kostar 960 kr per 45 minuter.
Om du har remiss enligt LOV betalar du 200 kr per tillfälle upp till 1150 kr då du får frikort.

Om arbetsgivaren betalar eller om det gäller handledning eller coachning så kontakta oss för information.

Vem ska skriva remiss för KBT enligt rehabiliteringsavtalet?

Det ska läkare göra på den vårdcentral där du är listad. Mer information hittar du på vår sida om LOV.

Hur länge går man i terapi och hur ofta träffar man sin terapeut?

Det är olika, och det är du som bestämmer hur länge och ofta du vill gå.

Hur går en terapi till?

Det skiljer mellan olika terapiformer. Gemensamt hos oss är att vi är tydliga med vad som ska uppnås och vilka ramar som gäller för kontakten. Vi utvärderar också regelbundet vårt arbete tillsammans för att veta att vi är på rätt väg.

Hur vet man att det är dags att sluta?

För att du mår tillräckligt bra!

Vad är det för skillnad på terapi och att snacka med en kompis?

En psykoterapeut och en psykolog har kunskap om varför problem uppstår och hur man löser upp dem. Dessutom är terapeuten inte inblandad i ditt liv och kan se på svårigheterna och möjligheterna utifrån.

Kan man ha roligt i terapi?

Alla känslor har värde och därför plats i terapin. En del av arbetet tillsammans är att hitta nya konstruktiva vägar, och det är ju faktiskt oftast både spännande och roligt.