Psykoterapins mål

De senaste årens neuropsykologiska forskning visar tydligt något som vi alla nog redan vet:

”The primary focus of psychotherapy appears to be the integration of affect in all its forms, with conscious awareness, and cognition”. (Cotzolino, Louis)

Målet är att förena känsla, tanke och medvetenhet.

Eller för att uttrycka det lite annorlunda: Att låta den vuxne i oss ta vårt inre barn i handen och trösta det med att Då inte längre behöver vara Nu.

Det förefaller allt mer angeläget att hitta vägarna att förena kognitiva metoder med en psykodynamisk förståelse speciellt för den tidiga anknytningens betydelse för vår förmåga till goda och närande relationer i våra vuxna liv.

Eftersom så mycket av det som utgör känslor, och därmed relationer, i våra liv tar sig medvetna eller omedvetna uttryck genom våra kroppar, kroppsspråk och förmåga till upplevelse av kroppen, borde det vara svårt att bortse från den aspekten inom psykoterapins fortsatta utveckling. Säkert kommer kroppsorienterade psykoterapiformer att integreras i de nu vanliga. I USA händer det redan i Sensory Motor Psychotherapy där den kände forskaren Alan Schore finns med i ledningen.

Bertil Gyllensten, 2012-02-21
Continue Reading

Ledarskapsakademin Öresund

Vi har nu en ny bifirma för att arbeta med företagsproblem och utvecklingsmöjligheter i organisationer. Vi arbetar med konfliktlösning, coaching liksom ledarskapsstöd i olika former.

Bertil Gyllensten, 2012-02-16
Continue Reading

Neuropsykologin har kommit med nya upptäckter och insikter

Under de senaste 20 åren har kunskapen inom neuropsykologin kontinuerligt vuxit med nya upptäckter och insikter.

Från att tidigare varit frågor som hanterats inom olika discipiner som neurologi och psykologi, har den gemensamma väven som binder dessa samman blivit tydligare.

De tidiga effekterna av de sociala sammanhangens inverkan på inte bara barnets psykiska utveckling, men också rent bokstavligen på hjärnans mognad har blivit allt mer beskrivna.

Det som Freud redan på 1900-talets början förutspådde av att kunna förankra de psykologiska fenomenen i den neurologiska basen har kommit allt närmare. Många av psykoanalysens begrepp har därmed fått en neurologisk beskrivning.

De senare årtionendenas ökande kunskap av anknytningens avgjort stora betydelse för den senare psykiska utvecklingen kan också ses i ljuset av kunskapen om hjärnans utveckling, specieltt i de frotala och parietala loberna.

Under psykoterapi stimuleras nya neuronala synapser och tidigare brister och hinder kan börja läkas.

Psykoterapi har fått en utveckling mot något som skulle kunna kallas neuropsykoterapi

Bertil Gyllensten, 2012-02-10
Continue Reading