Tre frågor

De flesta som kommer till terapi har med sig tre frågor, även om de inte kanske är uttalade och formulerade. De är: Hur har det blivit så här? Varför har det blivit så här? Vad ska jag göra för att få det bättre? Den första frågan handlar mycket om att hitta sina egna vägar i … Läs mer

Psykoterapins mål

De senaste årens neuropsykologiska forskning visar tydligt något som vi alla nog redan vet: ”The primary focus of psychotherapy appears to be the integration of affect in all its forms, with conscious awareness, and cognition”. (Cotzolino, Louis) Målet är att förena känsla, tanke och medvetenhet. Eller för att uttrycka det lite annorlunda: Att låta den … Läs mer

Neuropsykologin har kommit med nya upptäckter och insikter

Under de senaste 20 åren har kunskapen inom neuropsykologin kontinuerligt vuxit med nya upptäckter och insikter. Från att tidigare varit frågor som hanterats inom olika discipiner som neurologi och psykologi, har den gemensamma väven som binder dessa samman blivit tydligare. De tidiga effekterna av de sociala sammanhangens inverkan på inte bara barnets psykiska utveckling, men … Läs mer