Hälsa, förebyggande insatser och egenvård.

Anledningen till att vi här på bloggen ofta lägger ut information om forskning och metoder som understödjer hälsa eller leder till hälsoproblem, är för att hjälpa till fungerande egenvård. Vi vet att det finns många rön som är rimligt enkla att tillämpa i sitt eget liv för bättre livskvalitet och hälsa. Den typ av egenvård … Läs mer

Att vara lycklig

Här är en länk till lite intressant i frågan. Kunskapen är inte ny, och har länge studerats inom disciplinen Positiv Psykologi. http://www.svd.se/naringsliv/sa-blir-du-lycklig-elva-tips_8897176.svd?sidan=1

Jourkontakt

Om du behöver snabb kontakt under helgerna har vi en jourkontakt. Maila anna@ifpt.se eller ring 0708 130330 Detta omfattas inte av rehabiliteringsgarantin, så du betalar arvodet själv.

Psykodynamisk terapi

Från april 2014 är det möjligt att få lite längre terapikontakt, upp till 25 gånger. Du söker via Rehabiliteringsgarantin hos de terapeuter som har avtal. Du kommer att ha möjlighet att få den hjälpen här hos oss. Vi återkommer med mer information efter nyår.

Kroppen och psyket

Du som går hos oss vet att vi ofta arbetar med kroppen dom del av terapin. Andningen är en otroligt viktig del i detta. Här är några intressanta artiklar som handlar om just det. http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kanslorna-tillbaka-med-andningen_8069192.svd

Rehabiliteringsgarantin

Det verkar nu allt mer troligt att rehabiliteringsgarantin kommer att breddas 2014. Vid Riksföreningen för Psykoterapi’s konferens i Stockholm 15 november var detta signaler från regeringens samordnare Anders Milton samt politiska företrädare för socialdemokraterna och moderaterna. Redan nu i höst har någon form av beslut inför 2014 tagits i Region Skåne. Innehållet i detta kommer … Läs mer