Följ oss på Instagram

För tillfället så är Instagram vår primära kontaktsätt med er där ute. Så därför lägger vi regelbundet ut något som förhoppningsvis kan bli till lite reflektion och kanske inspiration för dig under dagen. Så följ oss därför på Instagram eller på hemsidan.

Flanera, sinnenas ”måltid”

Pröva en stund att gå som ett litet barn. Låt intresse och nyfikenhet påverka vägen. Då blir den inte en raklinje mot ett mål. Massor av krokar uppstår.  Blir målet och resultatet för viktigt förlorar vi mycket av vägen. Det gäller även livet.

Vi är på resa tillsammans

Likheterna mellan oss är långt större än olikheterna. Förhoppningsvis har terapeuten i stunden ett större lugn och en god kunskap med sig på färden. Men vi är ytterst två människor som tillsammans kommer att påverkas och förändras av vår gemensamma resa. Som behandlare har vi anledning att många gånger känna tacksamhet till våra klienter. De … Läs mer

Viktor Frankl

Om mening “It is the very pursuit of happiness that thwarts happiness.”     “Happiness cannot be pursued; it must ensue. One must have a reason to ‘be happy’.”     “Being human always points, and is directed, to something or someone, other than oneself — be it a meaning to fulfill or another human … Läs mer

Psykodynamisk terapi

Nu har det också blivit möjligt att få gå i lite längre terapi med stöd av rehabiliteringsgarantin. Det är en serie av samtal mellan 10-25 gånger. Det innebär att det finns tid att bearbeta frågor som rör känslor och relationer lite djupare.