Gruppterapi i höst

Till hösten startar en ny gruppterapi. Vi jobbar integrativt med mindfulness, samtal i grupp, med gestaltterapeutisk inriktning, och kroppsorienterade övningar för energifrigörande. Eftersom mycket av det som aktualiseras kan vara ordlöst och  tex i form av bilder använder vi också måla och rita som uttryck. Detta är helt i form av  personliga uttryck och inga krav på konstnärlighet finns!

När man utforskar sig själv som ovan innebär det en spännande möjlighet till personlig utveckling bortom problem och symtomnivå. Dessa löses ofta upp mer av kraften i den andra spännande processen. 

Start beräknas till senare delen av augusti 16

Antal deltagare kommer vara 8-10

Antal träffar under hösten är 6 om två timmar per tillfälle. Vi börjar i augusti och slutar i början av december. 

Tid Vi träffas 17-19 vardag. Dag ännu ej bestämd. 

Kostnad 2000SEK. Remiss för terapi enligt vårdval skåne gäller tyvärr inte. Regionen satsar ännu inte på denna terapiform. 

Gruppledare Bertil Gyllensten. Se profil på hemsidan. 

Vill du vara med? Reservera din plats genom att senast 20160801

  • Sätta in anmälningsavgiften om 500 på Institutets bankgiro. Skriv ”grupp hösten 16” som meddelande
  • Samt maila också bertil@ifpt.se

Skulle du ändra dig meddela oss senast 1/8 2016. Därefter förlorar du anmälningsavgiften. 

Bertil Gyllensten, 2016-04-28

Lämna en kommentar