Rehabiliteringsgarantin

Det verkar nu allt mer troligt att rehabiliteringsgarantin kommer att breddas 2014. Vid Riksföreningen för Psykoterapi’s konferens i Stockholm 15 november var detta signaler från regeringens samordnare Anders Milton samt politiska företrädare för socialdemokraterna och moderaterna.
Redan nu i höst har någon form av beslut inför 2014 tagits i Region Skåne. Innehållet i detta kommer att kommuniceras i december.
Det sannolika innehållet är att garantin kommer att omfatta psykodynamisk psykoterapi. Eftersom det är klarlagt att evidensen för denna är likvärdig med KBT är det rimligt och på tiden.
När det gäller forskningsfrågor finns en utmärkt blogg i frågan: psykodynamiskt.nu

Lämna en kommentar